İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde değişiklik

İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliğ ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğde değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliğinin 5. maddesinde Kalkınma Bakanlığı’na yapılan atıflar değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı ile ilintilendirildi.

Göz Atın

İSO açıkladı: İhracat iklimi ocakta 50,6 oldu

Döviz yatırımcısı dikkat… Dolar/TL’de yeni rekor seviye! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Ocak 2024 döviz fiyatları

Tebliğle, firmaların döviz kazandırıcı faaliyetler tanımı içinden yer alan “uluslararası ihaleye çıkarılanlar” ile “uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenler” ibareleri çıkarıldı.

İTHALAT VE İHRACATTA İSTİSNALARLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan diğer düzenlemeyle, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında 2017/4 sayılı tebliğde, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri tanımlayan maddede bu doğrultuda değişiklik yapıldı.

Bu düzenlemeyle, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler içinde tanımlanan tam mükellef imalatçı firmaların, ilgili bakanlıkça yayımlanan tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimlerinde “tebliğ” ibaresine yapılan atıf “ihracat sayılan satış ve teslimler hakkında tebliğ (İhracat: 2005/2)” olarak değiştirildi.

Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için ilgili bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 6728 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 9 Ağustos 2016 tarihinden önce olduğunun belgelenmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilecek.

Tebliğlerde yapılan bu düzenlemeler, 28 Aralık 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan yasa gereğince, bu tarihten sonra çıkılan ihalelere uygulanacak. İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x