Kirayı elden vermek suç mu? Kira bankadan ödenmek zorunda mı?

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart’ta başladı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecek. Bu konuda merak edilen bir hususta kira ödemelerinin banka ya da elden ödenmesi. İşte, bu kapsamda bilgiler…

KİRAYI ELDEN VERMEK SUÇ MU?

Bu yöntemde Maliye vergi cezası kesebilir. Kiranın, Maliye’nin tanımladığı yöntemlerle tahsili gerekiyor. Bu yöntemlere uymayanlara vergi cezası kesilir. Gelir İdaresi’nin 2024 yılı rehberinde şöyle denildi:

“Banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden, bu belgeler tevsik edici belge olarak kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da bu kapsamdadır. Söz konusu zorunluluklara uymayanlara, her bir işlem için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o yıl için belirlenen miktarından az olmamak üzere işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

KİRA BANKADAN ÖDENMEK ZORUNDA MI?

Evet. Kiranın Maliye’nin tanımladığı yöntemlerle, banka hesabı veya posta çeki ile yapılması gerekiyor. İş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine yönelik olarak yayımlanan 268 ve 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre;

– Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde; haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,
– İş yerlerinde, miktar sınırlaması olmaksızın iş yerini kiraya verenler ile
kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerle bu ödemeleri tevsik etmeleri zorunluluğu bulunmakta.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x